Оползотворяване на Излязло от Употреба Електрическо и Електронно Оборудване (ИУЕЕО)

„Лайт Импекс М” ЕООД е част от ефективната колективна система за управление на ИУЕЕО – “Електрооползотворяване” ЕАД и притежава Разрешително № 03 - ДО - 551 – 00, издадено от Министерството на Околната Среда и Водите (МОСВ), за събиране, съхраняване, транспортиране и предаване за рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО.

„Лайт Импекс М” ЕООД е нова компания за изкупуване и продажба на скрап, но за кратко време успя да се наложи на пазара като коректен партньор, както към своите клиенти, така и към партньорите и доставчиците си. Благодарение на коректността си и своя професионализъм фирмата се превърна в една от най-големите компании за покупко-продажба на скрап както в България, така и в чужбина.

В България фирмата има разположени бази във Варна, Девня, Каменар и Тополи.
Фирмата разполага с оборудване, собствен транспорт и пристанище, което е в близост до централният ни офис във Варна.

СЕРТИФИКАТИ

Лайт импекс М ЕООД