БАЗИ


- База Варна - Западна Промишлена Зона
адрес: Варна, ул. „Девня”, № 54
тел: 052 / 727 045

- База Каменар
адрес: СО „Пчелина”, № 769
тел: 052 / 719 049

- База Девня
адрес: ул. „Васил Могиларов”, № 3
тел: 051 / 992 150

- База Тополи
адрес: Община Варна, УПИ - VI 453 (по план на ЗПЗ), в землището на с. Тополи
тел: 052 / 460 412

- База Тополи
адрес: Община Варна, ПИ 043032 – находяща се в землището на с. Тополи
тел: 052 / 460 412