НАЙЛОН

Изкупуване на различни видове найлон.

Видове:

- Найлон – отпадък – чист, мръсен, цветен.

Лайт импекс М ЕООД