ПЛАСТМАСА

Събраните отпадъци от пластмаса на базите на "Лайт Импекс М" се предават за рециклиране на специализирани предприятия.

Основни процеси при рециклиране:


1. Закупуване на отпадъци от полиетилен високо налягане и ниска плътност т.нар. ПЕВН от доставчици и тяхното заскладяване;
  2. Сортиране на суровината по видове полиетилен и цвят, почистване от механични частици, тиксо и етикети;
  3. Нарязване на суровината на малко парчета от дробачна машина, тяхното изпиране във ваната и изсушаване от центрофугите. Изпраната и изсушена суровина се събира в бункер;
  4. Агломериране на изпраната суровина - този процес представлява поставяне на изпраният ПЕВН в бункер, завъртането му със висока скорост. В следствие на триенето полиетилена повишава своята температура и се стопява. Когато полиетилена е стопен се слага студена водя, която охлажда стопилката и прекъсва процеса на загряване и стапяне. Така получената смес се нарича агломерат. Целта на този етап е да подготви полиетилена за гранулиране;
  5. Гранулиране на полиетилена - процеса се осъществява чрез екструдер. Екструдерът е машина, която нагрява полиетиленовият агломерат до температура от 200 °С в следствие, на което той се стапя и се оформят гранулите. Така се получава полиетиленов гранулат;
  6. От гранулата отново чрез екструдер, се  произвежда:
- полиетиленов ръкав, който се използва от производствените предприятия за опаковка на техните продукти /текстилни фирми, фирми за хастари, дунапрени и т.н./;
- полиетиленов найлон /фолио/, който се използва обикновено за покриване и предпазване;
- полиетиленови чували за смет, строителни материали и всякакви продукти, но не и за продукти от или за хранителновкусовата промишленост. Лайт импекс М ЕООД