ИЗКУПУВАНЕ НА СТАРИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

Изкупуваме всички видове излезли от употреба стари електроуреди.

ИЗКУПУВАНЕ НА СТАРИ АВТОМОБИЛИ

ИУМПС се събират на площадки за временно съхранение и центрове за разкомплектоване чрез специализирани коли тип “Пътна помощ”.

ЕКО СЪБИТИЯ

Ние от Лаий импекс М се грижим за опазване на околната среда и запазване на екоравновесието в заобикалящата ни среда.